obiekt:

łącznik stalowy między zakładami firmy CCC
Polkowice, ul. Strefowa

architektura / wizualizacja:

mgr inż. arch. Andrzej Łącki, Łącki Krzywoszański Architekci, Zielona Góra

konstrukcja:

PKBGB Żary

opis obiektu:

łącznik stalowy na terenie podlegającym wpływom eksploatacji górniczej, konstrukcja stalowa

długość całkowita:

ok. 210m

masa stali:

ok. 102t

zakres prac PKBGB Żary:

analiza statyczna i dynamiczna (modalna, całkowanie równań ruchu), projekt budowlany i wykonawczy całości konstrukcji