Filozofia działania

Model analityczny 3D

W swojej pracy wykonujemy obliczenia konstrukcji metodą elementów skończonych (MES), zarówno statyczne jak i dynamiczne, najczęściej stosując możliwie wierny, trójwymiarowy model analityczny. Nie jesteśmy wyłącznie sprawnymi operatorami CAD. Mamy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu analiz MES, wsparte rzetelną wiedzą teoretyczną.

Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować Architektowi:

- możliwość realizacji odważnych koncepcji konstrukcyjnych,
- określenie oddziaływań na poszczególne elementy konstrukcji z ponadstandardową dokładnością,
- szybkie sprawdzenie wielu wariantów kształtu konstrukcji,
- szeroko rozumianą optymalizację konstrukcji,
- redukcję ilości arbitralnych założeń nieuniknionych podczas analizy uproszczonych schematów,
- minimalizację błędów obliczeń.

W efekcie Architekt ma znacznie większą swobodę w realizacji śmiałych, nieszablonowych pomysłów, a Inwestor otrzymuje optymalne rozwiązanie konstrukcyjne, co w bezpośredni sposób wpływa na obniżenie kosztów budowy.

Model geometryczny 3D

W wielu przypadkach oprócz modelu analitycznego 3D wykonujemy trójwymiarowy model geometryczny obiektu, co pozwala wyeliminować możliwość wystąpienia błędów kształtu, ułatwia prowadzenie uzgodnień branżowych, a w niektórych sytuacjach stanowi jedyny sposób dokładnego określenia wymiarów na etapie projektowania.

Wykorzystanie teorii w praktyce

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, iż praca nowoczesnego inżyniera oznacza konieczność stałego pogłębiania własnej wiedzy i umiejętności. W zakładce Projekty możecie Państwo zapoznać się z naszymi pracami projektowymi. Poniżej zaś zamieszczamy listę naszych referatów i publikacji. W przypadku pracy zbiorowej, członków zespołu naszej pracowni wyróżniono dopiskiem (PKBGB).

Grzegorz Burczyński "Program ROBOT w dydaktyce"

Grzegorz Burczyński "Weryfikacja obliczeń i program naciągu kabli zadaszenia amfiteatru w Płocku"

Grzegorz Burczyński "Wykorzystanie Robot Open Standard do wyznaczania kształtu siatek cięgnowych przy użyciu kompatybilności obróconych"

Grzegorz Burczyński (PKBGB), Jakub Marcinowski "Numeryczne modelowanie zniszczenia belki żelbetowej wzmocnionej taśmą włóknokompozytową"

Grzegorz Burczyński "Realizacja sprężenia cięgnowo-membranowej konstrukcji zadaszenia amfiteatru w Płocku"

Grzegorz Burczyński "Numeryczne modelowanie mechanizmów zniszczenia żelbetowych chłodni kominowych"

Grzegorz Burczyński (PKBGB), Jakub Marcinowski "Numerical Strength Analysis of a  Complex, Steel Shell Structure"

Grzegorz Burczyński (PKBGB), Jakub Marcinowski "Numeryczna analiza wytrzymałościowa stalowej głowicy pylonu w Płocku"

Marek Pawłowski "Wymiarowanie elementów żelbetowych na ścinanie. O metodzie wymiarowania konstrukcji żelbetowych na ścinanie przyjętej w PN-91/S-10042"

Marek Pawłowski "Programowanie w języku TURBO PASCAL. Wymiarowanie zbrojenia na zginanie i ścinanie przy projektowaniu mostów żelbetowych według PN-91/S-10042 - przedstawienie prac własnych."

Marek Pawłowski "O metodzie wymiarowania konstrukcji żelbetowych na ścinanie przyjętej w PN-91/S-10042 oraz w PN-B-03264:2002"

Marek Pawłowski "W sprawie określania nośności betonowego krzyżulca ściskanego"

Marek Pawłowski "Wykorzystanie programu RM-Win w dydaktyce."

Marek Pawłowski "Wpływ nieliniowości pewnych parametrów na nośność betonowego krzyżulca ściskanego"

Marek Pawłowski "Identyfikacja oraz propozycja doboru parametrów mających wpływ na określenie nośności na ścinanie elementów żelbetowych w oparciu o EC2, DIN 1045-1 i PN-B-03264:2002"

Marek Pawłowski "Tworzenie modeli prętowych dla tarcz żelbetowych"

Józef Wranik, Jacek Korentz, Marek Pawłowski (PKBGB) "Problematyka wykonywania otworów w istniejących tarczach żelbetowych"

Józef Wranik, Jacek Korentz, Marek Pawłowski (PKBGB) "Wzmacnianie tarcz żelbetowych z otworami przez dodanie warstwy z włókien węglowych"

Józef Wranik, Jacek Korentz, Marek Pawłowski (PKBGB) "Obliczanie nośności na ścinanie elementów żelbetowych z mieszanym zbrojeniem poprzecznym"