obiekt:

estakady rurociągów technologicznych w zakładzie KRONOPOL
Żary, ul. Serbska 56

konstrukcja:

PKBGB Żary

opis obiektu:

rozbudowa estakad rurociągów przy baterii zbiorników kleju i formaliny, konstrukcja stalowa

całkowita długość:

ok. 180m

masa stali:

ok. 32t